Op De Verrekijker hebben we gekozen voor een zogenaamd continurooster.
Dit houdt in dat we een korte middagpauze houden, waarin de leerkracht met de kinderen van de klas eet. Daarna wordt, ook onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten, nog even gespeeld.

De kinderen nemen zelf een lunchpakket en drinken mee van huis. Het drinken zal in een koelkast worden bewaard. Het lunchpakket blijft in de tas.
Het continurooster biedt een aantal mogelijkheden voor school en ouders en loopt vooruit op een maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de school meer is dan alleen een onderwijsinstituut.

De schooltijden

Maandag 08.30 uur – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag 08.30 uur – 12.15 uur
Donderdag 08.30 uur – 14.30 uur
Vrijdag Groep 1 – Hele dag vrij
Groep 2 t/m 8 – 08.30 – 14.30 uur

Afspraken over het eten en drinken

  • Voor het tien-uurtje een gezond tussendoortje met evt. wat drinken.
  • Voor de middagpauze brood, evt. stukje fruit/groente en drinken
  • Ziet u er a.u.b. op toe, dat deze tussendoortjes en het eten tijdens de lunch beperkt blijven tot een gezonde hap (geen snoep)!
  • Het drinken voor de middagpauze kan gekoeld bewaard worden.
  • Wij willen u dringend verzoeken de kinderen niet te veel/te weinig mee te geven.
  • Wilt u het eten, drinken bij voorkeur meegeven in 1 tas.
  • Brood en drinken liefst in een bakje, beker, bidon met de naam erop meegeven. Kant en klaar verpakkingen zijn snel in het klaarmaken, maar zorgen voor erg veel afval.
  • Wilt u duidelijk afspreken met uw kind(eren), welk eten drinken voor de kleine/ grote pauze is (bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen broodtrommels).
  • Bij de jongste kinderen willen wij u vragen dit duidelijk op de broodtrommel, beker te vermelden.

Overig

Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Soms moet er rekening gehouden worden met andere zaken. Voor medicijngebruik volgen we de afspraken die beschreven staan in het protocol “Medisch Handelen”.
Dan worden er op de school afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht(en).

Indien dit uw kind betreft vragen wij u dit ons nu al te mailen, zodat wij dit goed kunnen vastleggen. De leerkracht(en) ontvang(t )en dan de betreffende informatie. Deze informatie wordt ook toegevoegd in de groepsmap van de groep.