Het Onderwijs OndersteuningsCentrum heeft een ondersteunende en faciliterende rol bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen op de (speciale) basisscholen in NO-Twente. Daarbij wil het vooral ook tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, leraren en ouders. De deelregio NO-Twente omvat een drietal gemeenten: Oldenzaal, Dinkelland en Losser.

Neem een kijkje op de website