Publicatie op website DWA

Brede School Losser

De leerlingen van de basisscholen De Imenhof en De Verrekijker zijn het schooljaar 2015 – 2016 gestart in een prachtig nieuw schoolgebouw, de Brede School Losser. Het gebouw beschikt over moderne en duurzame voorzieningen voor energie, water en natuur. Deze eigenschappen, gecombineerd met een uitstekende samenwerking tussen alle partijen, leverde het project de ‘Twentse Duurzaamheidsprijs 2015’ op.

De Verrekijker 2015

  De brede school vanaf het speelplein  

In eerste instantie stond ‘duurzaamheid’ niet bovenaan de prioriteitenlijst van de twee basisscholen. Maar door het creatieve ontwerp en bijbehorende financiële plaatje dat architectenbureau Leij, Kappelhoff, Seckel, Van den Dobbelsteen samen met DWA had ontwikkeld, raakten alle betrokkenen zeer enthousiast.

 

 

Energievoorziening en waterbeheersing
Het platte dak van de school is geheel bedekt met zonnepanelen. Het gebouw is extra goed geïsoleerd en beschikt over warmte- en koudeopslag in de bodem. De airconditioning en verlichting zijn energiezuinig. Een investering van Cogas en een subsidie van de provincie Overijssel maakten de keuze voor deze installaties mede mogelijk.

Ook aan een klimaatbestendige buitenruimte is gedacht. Zo zijn rondom de school nieuwe bomen en struiken geplant, zijn bestaande bomen in het ontwerp meegenomen en is een grote kastanjeboom verplaatst. Op deze manier is een prachtig ruimtelijk buitengebied ontstaan. De moderne speelvoorzieningen buiten zijn ook voor de buurt toegankelijk. De infiltratievoorziening voor de beplanting wordt gevuld met hemelwater van het gebouw en buitenruimte.

Behalve deze technische voorzieningen, is ook gedrag essentieel bij duurzaamheid. Daarom besteden beide scholen in de lessen regelmatig aandacht aan bijvoorbeeld spaarzaamheid met energie en kunnen de leerlingen zien hoe het infiltratiesysteem van het hemelwater werkt.

U komt via onderstaande link op de website van DWA:
Artikel: Duurzaamheid Brede school Losser
Website: DWA