De ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een wettelijke niet verplichte bijdrage van ouders voor het basisonderwijs, maar wel van onmisbaar belang om allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren. Hiermee kan de kinderen iets extra’s geboden worden hetgeen de schooltijd extra bijzonder maakt.

Als ouders, om welke reden dan ook, niet in staat zijn de bijdrage te betalen, dan wordt er met hen een regeling getroffen. Hiervoor dienen zij contact op te nemen met de directie van de school. Kinderen worden niet van deelname aan de door de ouderraad (mede) georganiseerde activiteiten uitgesloten.

Jaarlijks stellen de ouderraad en de medezeggenschapdraad de hoogte van de ouderbijdrage vast. De ouderraad ontvangt en beheert de gelden. De ouderbijdrage is vastgesteld op €39,50.
Uit deze bijdrage worden verschillende activiteiten bekostigd, waaronder schoolreisjes.

Schoolreisbijdrage

Voor het kamp van groep 8 wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. Voordat deze plaats vindt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.