De ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een wettelijke vrijwillige bijdrage van ouders voor het basisonderwijs.  Uit deze bijdrage worden verschillende activiteiten bekostigd, waaronder schoolreisjes. Hiermee kan de kinderen iets extra’s geboden worden wat de schooltijd extra bijzonder maakt. Kinderen worden niet van deelname aan de door de ouderraad (mede) georganiseerde activiteiten uitgesloten.

Jaarlijks stellen de ouderraad en de medezeggenschapdraad de hoogte van de ouderbijdrage vast. De ouderraad ontvangt en beheert de gelden. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00.

Schoolreisbijdrage

Voor het kamp van groep 8 en voor de schoolreisjes wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. Voordat deze plaats vindt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.