Onze school heeft een Ouderraad. De Ouderraad is ondergebracht in een stichting, Stichting Ouderraad De Verrekijker. De Ouderraad bestaat momenteel uit 12 ouders (minimaal 1 ouder per groep) en een dagelijks bestuur, te weten een voorzitter, penningmeester en secretaris. De termijn van zitting is vier jaar. Vergaderingen vinden één keer per maand plaats en worden bijgewoond door een directielid en een teamlid. Een belangrijke taak voor de OR is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. De ouderraad stimuleert de betrokkenheid van ouders bij de school met als kerntaak: het helpen organiseren van nationale feesten, evenementen en andere sociale activiteiten. Tevens vervult de ouderraad een brugfunctie tussen team en ouders.

De ouderraad heeft daarvoor vaste contactouders oftewel groepsouders. Binnen de Verrekijker is er sprake van grote groepen of meerdere groepen per leerjaar. Vandaar dat is gekozen voor meerdere groepsouders per groep/leerjaar. Er neemt dan één groepsouder per groep zitting in de OR. In haar functioneren, krijgt de ouderraad de medewerking en steun van team en directie. De afvaardiging van het team bij de ouderraadsvergaderingen coördineert het contact tussen team en ouderraad en heeft een informerende en adviserende rol.

Op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar overlegt de ouderraad met het team de jaaragenda en planning van evenementen. De ouderraad bepaalt het budget per activiteit.

Het dagelijks bestuur van onze OR:

· Joyce Greftenhuis – Voorzitter en groepsouder van gr4/ mail: ORvoorzitterverrekijker@skolo.nl

· Marjon Nijkamp – Secretaris en groepsouder van gr7/ mail: ORsecretarisverrekijker@skolo.nl

· Irene Melcherts – Penningmeester en groepsouder van gr2/ mail: ORpenningmeester@skolo.nl

Overige leden van onze OR:

. Miranda Kraaij (groepsouder van gr3)
. Kitty Doeswijk (groepsouder van 6 en gr8)
. Daphne Mettinkhof (groepsouder van gr1)
. Mandy Kleinsmit (groepsouder van gr2)
. Richarda Wilkes (groepsouder van gr5)
. Mayke Roolvink (groepsouder van gr3)
. Chantal Sanders (groepsouder van gr4)
. Cindy Hoedevangers (groepsouder van rg7)