Onze school heeft een Ouderraad. De Ouderraad is ondergebracht in een stichting, Stichting Ouderraad De Verrekijker.
De Ouderraad bestaat momenteel uit 8 ouders. De termijn van zitting is vier jaar. Vergaderingen vinden één keer per maand plaats en worden bijgewoond door een directielid en een teamlid.
Een belangrijke taak voor de OR is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. De ouderraad stimuleert de betrokkenheid van ouders bij de school met als kerntaak: het helpen organiseren van nationale feesten, evenementen en andere sociale activiteiten.
Tevens vervult de ouderraad een brugfunctie tussen team en ouders.
In haar functioneren, krijgt de ouderraad de medewerking en steun van team en directie. De afvaardiging van het team bij de ouderraadsvergaderingen coördineert het contact tussen team en ouderraad en heeft een informerende en adviserende rol.

Op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar overlegt de ouderraad met het team de jaaragenda en planning van evenementen. De ouderraad bepaalt het budget per activiteit.

Het dagelijks bestuur van onze OR:

· Joyce Greftenhuis  (Voorzitter)  mail: ORvoorzitterverrekijker@skolo.nl

· Chantal Sanders & Maureen Koopmans (Secretaris) mail: ORsecretarisverrekijker@skolo.nl

· Vacant  (Penningmeester) mail: ORpenningmeester@skolo.nl (functie vacant)

Overige leden van onze OR:

. Miranda Kraaij
. Kitty Doeswijk
. Daphne Mettinkhof
. Mayke Roolvink