Als je kind moeite heeft met leren lezen, spellen of rekenen, dan zal op school extra uitleg en ondersteuning gegeven worden. Is de taal- of rekenachterstand ernstig en hardnekkig, dan is er mogelijk sprake van dyslexie (taal) of dyscalculie (rekenen). RID is de expert in diagnostisch onderzoek en deskundige behandeling. Met een specialistische behandeling kunnen ze kinderen vooruit helpen, in vaardigheid én zelfvertrouwen. RID heeft binnen ons gebouw een ruimte waar ze kinderen behandelen, daar kunnen kinderen wekelijks op een vast tijdstip en met een vaste behandelaar terecht. Om een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind mogelijk te maken, heeft RID kwaliteit en wetenschappelijke onderbouwing hoog in het vaandel staan. RID werkt volgens de hoge kwaliteitseisen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en onderscheidt zich daarbij met excellenties in wetenschap, beleid, praktijk en opleiding.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze school, rechtstreeks met RID of u neemt eerst een kijkje op de website van RID  https://www.rid.nl/


Dyslexie Centrum Twente heeft binnen ons gebouw ook een ruimte waar ze kinderen behandelen.
Hun startpunt voor een succesvolle behandeling is een passende samenwerking tussen de diagnost/ behandelaar, de leerling, de ouder en de school. Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit (gz-)psychologen, orthopedagogen (NVO-generalist), een logopedist en andere specialisten. DCT voert het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie en in veel gevallen wordt de door hen geboden dyslexiezorg vergoed.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de onze school, rechtstreeks met DCT of u neemt eerst een kijkje op de website van DCT