In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

SOP 2023-2024 De Verrekijker Losser

Folder-SamenWerkingsVerband-23.02 


Oudersteunpunt: een sterke positie voor ouders 

Ongeveer een jaar geleden is ons ondersteuningsplan (2022-2026) goedgekeurd. Een van de eerste ambities die we bij de kop hebben gepakt is het inrichten van een oudersteunpunt. Ouders die zorgen hebben over hun kind, kunnen verdwalen in een wereld van regelingen. Als je je goed geïnformeerd weet, wordt je positie sterker. Natuurlijk blijft de school de eerste informatiebron voor ouders. Als ouders zélf op zoek willen naar informatie vóórdat ze hun vraag stellen, kunnen ze op onze website terecht.