SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. School en ouders werken onder begeleiding van een coach actief samen in dit proces.

 

Handboek PBS.


Wij handelen vanuit onze 4 waarden:
Respect, Verantwoordelijkheid, Zorgzaamheid en Veiligheid.

Veiligheid
We vinden het belangrijk dat iedereen in een goede plezierige en veilige sfeer met een positieve instelling ten opzichte van zichzelf en anderen kan werken.
We willen dat iedereen zich veilig voelt op school. Te denken valt dan aan het verkeer in en om de school.  Maar ook het gebruik maken van de trappen, de gangen, in de klassen, materiaal gebruik van bijvoorbeeld het handvaardigheidslokaal, het plein.

Verantwoordelijkheid
Op de Verrekijker leren we kinderen samen te werken en meer en meer zelfstandig te worden.  Verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen. Hiermee bedoelen we het uitvoeren van taken en het nakomen van afspraken.

Zorgzaamheid
Zorgzaam is het zorgen voor een ander met als doel dat een ander zich op zijn gemak voelt. Wanneer er aandacht is voor een ander en er betrokkenheid getoond wordt in wat er leeft,  is dit zorgzaamheid.
Ook het zorgdragen voor de omgeving. Te denken valt dan aan het zorgen voor het materiaal,  en het schoon en netjes houden van de school en de natuur.

Respect
Op de Verrekijker gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. Waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. We houden rekening met elkaar, hebben begrip voor elkaars verschillen en accepteren elkaar. We waarderen anderen om hun kwaliteiten, prestaties en vaardigheden.