1) Algemene informatie

De gemeente Losser heeft voor haar onderwijshuisvesting de rapportage ‘bouwstenen voor een Integraal Huisvestingsplan Losser’ opgesteld. Deze rapportage is kader stellend voor haar huidige en toekomstig ambitieniveau aangaande onderwijshuisvesting in Losser. Eén van de ambities uit het Integraal Huisvestingsplan is de realisatie van een Brede School in Losser. Het streven was om de scholen De Basis, De Marke en De Imenhof, fysiek onder te brengen in één accommodatie op een nog nader te bepalen locatie. Hiermee wordt getracht het onderwijs op de scholen te versterken middels adequate en duurzame huisvesting en optimalisering van de samenwerking.

oor de SKOLO scholen (De Basis en De Marke) betekende dit, dat er in 2011 een fusieproces gestart is om uiteindelijk als één nieuwe katholieke basisschool  te kunnen participeren in de Brede School ontwikkeling. Het proces werd 1 augustus 2011 opgestart en is afgerond op 31 juli 2013. Met ingang van 1 augustus 2013 is Katholieke Basisschool De Verrekijker een feit.

Samen met de Imenhof en SKE (Stichting Kinderopvang Enschede) participeren we in de Brede School. Ook nu al zoeken we de samenwerking. Samen met de Imenhof en de drie bovenbouwgroepen van De Verrekijker (groep 7a, 7b en 8) zijn we gehuisvest in het gebouw aan de Hogeweg. We delen ruimtes (koffiekamer, handvaardigheidlokaal, schoolplein) en maken afspraken over o.a. buitenspelen, surveillance rooster.

De kracht van de Brede School is de samenwerking zoeken. Een samenwerking waarbinnen wij onze eigen identiteit kunnen behouden. Een samenwerking die kansen biedt om ons onderwijs te optimaliseren en de ontwikkelkansen van onze leerlingen te vergroten. Binnen het nieuwe gebouw komt daar de samenwerking met de SKE bij. Waardoor we een doorlopende en aansluitende opvang binnen het gebouw kunnen bieden.  Denk hierbij aan de  voorschoolse educatie, maar ook de voor- en naschoolse opvang.

 2) SLOOP OUDE GEBOUW “IMENHOF” GEREED
SAM_2673SAM_2674 SAM_2675SAM_2676 SAM_2678

 3) VORDERINGEN VAN DE NIEUWBOUW

IMG_7847IMG_7848 IMG_7850IMG_7849IMG_7891 IMG_7892

De tweede verdieping:

 4) Documenten:

eerste nieuwsbrief bouw mei 2014
brief_ouders_6__sept_2013
brief_ouders_13_sept_2013
informatieavond_ouders_december_2013
vaststelling infoavond 12 december

5) Het ontwerp:

6) De school is gereed. We zijn nu druk met de grote verhuizing en in augustus gaan we met z’n allen in de nieuwe school beginnen.

 5. achterkant  4. zonnepanelen dak
 6. Kiss Ride  3. lokaal
 2. centraal  

7) In opdracht van architect Hans van den Dobbelsteen heeft fotograaf Vincent van Hoven een serie foto’s gemaakt van ons nieuwe gebouw. Zie hieronder de reportage: