De groepsouder is een vast aanspreekpunt voor de betreffende leerkracht en ouders van een groep en communiceert daartussen. Binnen De Verrekijker is er sprake van grote groepen of meerdere groepen per leerjaar. Vandaar dat is gekozen voor meerdere groepsouders per groep/leerjaar. Tevens helpen zij de groepsleerkracht met het organiseren van feesten, evenementen en andere sociale activiteiten. Samen bekijken ze  bij aanvang van het schooljaar welke activiteiten moeten worden gepland en of het budget daarvoor toereikend is. Aan het begin van ieder schooljaar stemmen de leerkracht(en) met de groepsouder(s) af wat er van elkaar verwacht wordt.

Groep 1     Marieke Oldekamp
Groep 2     Joyce Greftenhuis en Judith Zwepink
Groep 3     Louise Wilke
Groep 4     Kitty Doeswijk en Anne Stoevenbelt
Groep 5    Marjon Nijkamp en  Cindy Hoendervangers
Groep 7     Monique Speerstra en Joyce Weijering
Groep 8     Astrid Mulder en Renée Schaeps