Het belang van de betrokkenheid van ouders
Ouders vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van een school. Het spreekt voor zich dat zij goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van hun kinderen. Samen met de leerkrachten zijn zij verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke begeleiding.

De school doet regelmatig een beroep op de(groeps)ouders, ouderraad en medezeggenschapsraad van de school. Door allerlei activiteiten ontstaat een goede samenwerking tussen ouders en team. Dit komt de kinderen ten goede.